Hirek

Híreink


 

2018. szeptember 9. - Konfirmáció

Hagyományainkhoz híven idén is szeptember második vasárnapján, az istentisztelet keretében került a sor a konfirmációra. Konfirmandusaink már izgatottan várták az ünnepi alkalmat. A közel egy évig tartó konfirmációi felkészítés a nagybörzsönyi táborral zárult (augusztus 21-25), ahol hitoktatóinkkal közösen készülhettek fel a vizsgára. Mind a közös havi alkalmak, mind a tábor a tudásanyag megszerzésén túl elsősorban a közösség megéléséről szólt, rengeteg élménnyel ajándékozva meg a konfirmandusokat.

A szeptember 9-i ünnepi istentiszteletünkön hét konfirmandus (köztük egy felnőtt) hagyományos fehér ruhában állt ki az ünneplő gyülekezet elé. A vizsgát követően konfirmandusaink közösen elmondták az Apostoli Hitvallást, majd Hokker Zsolt lelkész az oltár előtt kézfogással és az Úr áldásával felvette őket az Evangélikus Egyház közösségébe. Az újonnan konfirmált testvérek az igehirdetést követően az úrvacsora szentségében is részesülhettek, az istentisztelet után pedig a gyülekezet tagjai kézfogással köszöntötték őket.

Ezen az istentiszteleten emlékeztünk meg a néhány nappal korábban fiatalon elhunyt hitoktató testvérünkről, Endreffy Péterről is. Az ő emlékére lelkészünk és a gyülekezet tagjai egy-egy mécsest gyújtottak.

 

A 2018. év konfirmandiusai és a nekik választott igék:

Feinek Csenge - Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. (Mt 5,16)

Füzessy Armand - Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass az ő szavára, és ragaszkodjál hozzá. (5Móz 30,20)

Jarács Eszter - Nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére. (Rm 1,16)

Nagy Zsófia - Meg vagyok győződve arról, hogy aki bennetek elkezdte a jót, elvégzi azt a krisztus Jézus napjára. (Fil 1,6)

Schwanner Áron - Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. (2Kor 12,9)

Szepesfalvy Kornél - Aki vallást tesz rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt. (Mt 10,32)

Toperczer Dominik - Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, és amelyről vallást tettél. (1Tim 6,12)

 

A alkalomról készült fényképek megtekintése.

Videofelvétel a konfirmációról: 1. rész --- 2. rész --- 3. rész


 

2018. augusztus 12. - Gyülekezetünk önállóságának 90. évfordulója

...beoltattál közéjük, és az olajfa gyökerének éltető nedvéből részesültél. (Rm 11,17b)

Gyülekezetünk 90 évvel ezelőtt, 1928. augusztus 12-én alakult önálló missziói egyházzá. Az évfordulón ünnepi istentisztelet tartottunk, ahol Rőzse István, gyülekezetünk korábbi lelkésze (1977 és 1994 között) hirdetett igét. A liturgiai szolgálatban Solymár Gábor (gyülekezetünk lelkésze 1994 és 2012 között) és Hokker Zsolt jelenlegi lelkészünk segédkeztek, így három lelkészgeneráció is jelen volt ezen az ünnepi alkalmon. Istennek hála, a nyári időpont ellenére a gyülekezeti tagok mellett sok korábbi gyülekezeti tag és vendég is el tudott jönni az ünnepre. Az istentisztelet után emléktáblát avattunk, amire gyülekezetünk lelkészeinek és felügyelőinek neve került felvésésre. Az alkalmat szeretetvendégség zárta, ami hosszas beszélgetésekre is lehetőséget adott.

Az ünnepi igehirdetés meghallgatása.

A alkalomról készült fényképek megtekintése.

Videofelvétel az istentiszteletről: 1. rész - 2. rész

Hír és videofelvétel az eseményről a budafokteteny.hu oldalon.


 

2018. június 17. - Tanévzáró Családos Nap

Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. (1Pt 2,5)

Igazán jó hangulatban telt a 2018. évi Tanévzáró Családos Nap. A rendhagyó istentiszteleten a gyerekek is szerepet kaptak, a presbiterek verset és imádságot olvastak. Az istentisztelet után a templomkertben a gyülekezet tagjai templomot formáltak, amiről a toronyból fénykép is készült. Ezt követően elkészítettük az "élőkövek templomát": a gyülekezeti tagok tenyerükkel körülrajzolt és névvel ellátott színes lapot ragasztottak egy nagy templom formájú kartonlapra. A gyerekek gyülekezetünk logójával ellátott lufit is kaptak, de nem maradhatott el a rajzverseny eredményhirdetése sem. Bográcsban főtt finom gulyásebéd után következett a sütiverseny eredményhirdetése és a "versenyművek" elfogyasztása.

A alkalomról készült fényképek megtekintése.


 

2018. június 10. - Budai Evangélikus Egyházmegye elnökségének iktatása

Beiktatták tisztségükbe a Budai Evangélikus Egyházmegye elnökségének újonnan megválasztott esperesét, Keczkó Pál lelkészt, és Dobó György egyházmegyei felügyelőt. További részletek...


 

2018. június 2. - Gyülekezeti kirándulás

A 2018. évi gyülekezeti kirándulás első állomása Kecskemét volt. Meglátogattuk a Kecskeméti Evangélikus Templomot, ahol Hulej Enikő lelkész asszony tartott áhitatot valamint mesélt kecskeméti gyülekezet és a város történetéről. Ezt követően lehetőség nyílt egy rövid sétára Kecskemét belvárosában, majd folytattuk utunkat a Kiskunsági Nemzeti Parkba, Bugacpusztára. Itt lovaskocsikázás után érdekes csikós bemutatót tekinthettünk meg, majd a Karikás Csárdában kiadós gulyásebédet kaptunk. A kirándulás következő állomása a Kiskunhalasi Csipkemúzeum volt, ahol a kiállított csipkeköltemények megtekintése mellett meghallgathattuk a halasi csipke történetét, valamint a csipkevarrás folyamatába is betekintést nyerhettünk. Hazafele menet még útba ejtettük a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumot, ahol Kispálné dr. Lucza Ilona igazgató asszony tartott igazán részletes tárlatvezetést.


 

2018. március 24. - Egyházmegyei hittanverseny

„Az Úr az én pásztorom” (23. zsoltár) mottóval idén 27. alkalommal került megrendezésre az országos evangélikus hittanverseny, melynek témája Dávid története volt. A verseny egyházmegyei fordulójának az idei évben gyülekezetünk adott otthont. A Budai Egyházmegyében 29 csapat több mint 100 versenyzője mérhette össze tudását. A versenyt közös éneklés és áhítat előzte meg Bence Imre esperes szolgálatával. A feladatok megoldására hét állomáson összesen 2 óra állt rendelkezésre. Ebédre a gyerekeket (és kísérőiket) pizzával és süteménnyel vendégeltük meg. Az esemény közös zenéléssel és énekléssel, valamint az eredményhirdetéssel zárult. Gyülekezetünk csapatai az 1-2. és a 3-4. évfolyamon a harmadik helyet, az 5-6. évfolyamon a negyedik helyet, a 7-8. évfolyamon pedig a második helyet szerezték meg.

A remek szereplésért minden versenyzőnknek és felkészítőiknek gratulálunk, a gyülekezetünk tagjainak pedig köszönjük a verseny színvonalas lebonyolításához nyújtott segítséget


 


Istentisztelet: vasárnap 10 órakor