Hirek

Híreink


 

2019. június 1. - Gyülekezeti kirándulás

Gyülekezeti kirándulásunkon ezúttal lelkészünk szülővárosát, Pápát látogattuk meg. Első program a Kékfestő Múzeum megtekintése volt. A múzeumban eltöltött közel másfél óra alatt nem csupán a kékfestés technológiájával készített kelméket tekinthettük meg, hanem bepillantást nyerhettünk a kékfestés teljes munkafolyamatába, a kiállított korabeli szerszámok, gépek, makettek és felvételek révén. Ezt követően elsétáltunk a pápa evangélikus templomba, ahol a templom megtekintése mellett Polgárdi Sándor esperes a pápai gyülekezetet életéről és történetéről is mesélt. A városnézés során lelkészünk igyekezett bemutatni Pápa minden fontos nevezetességét, de megismerhettük Petőfi Sándor Pápán töltött évének fontos helyszíneit is. A pápai Esterházy-kastélyban egy késői ebédben és egy különleges tárlatvezetésben lehetett részünk, mely során bepillantást nyerhetnek a barokk főúri élet hétköznapjaiba, megidézve az egykor itt élt grófok és grófnők világát. A kastély után tettünk még egy sétát a belvárosban, majd visszaindultunk Budafokra.

Kirándulásról készült videó és képek megtekintése.


 

2019. április 3. - Finnországi gyülekezetek kántorainak koncertje

Északi hangok - Finnország, Svédország és Norvégia muzsikája címmel a finnországi Tuusula evangélikus egyházzenészei: Antti Vilkko (orgona, zongora, basszus), Eero Hartikainen (tenor, zongora), Erja Hartala (szoprán, furulya), Riina Haapaniemi (szoprán, furulya), Sini Honkanen (alt, zongora) tartottak csodálatos koncertet templomunkban.

 

Az előadáson a következő művek voltak hallhatóak:

 

Jean Sibelius (1865–1957): Andante Festivo

J. Sibelius / Papp Ákos (1920–2005): Etűd in a

Jarkko Maukonen: Minä luotan sinun armoosi (szöveg: Zsolt 13,2–6)

Kari Tikka (1946–): Armolaulu (bibliai szöveg)

Frode Fjellheim (1959–): Téli éjszaka (a Norvég Sámi Énekekből)

Frode Fjellheim / sziléziai népdal: Eatnemen vuelie (Felséges Jézus)

Jean Sibelius: Finlandia-himnusz

Taneli Kuusisto (1905–1988) Oi Natsarealainen

Kodály Zoltán (1882–1967): Stabat Mater

Trajtler Gábor (1929–): Jeesus on paimen (Jézus a jó pásztor) (szöveg: Dóka Zoltán; feldolgozta Jarkko Maukonen

Svéd dallam: Bred dina vida vingar (szöveg: L. Sandell-Berg)

Jaakko Mäntyjärvi (1963–): Kiittäkää

Jumalaa

Jan Sandström (1954–): Sanctus

 

A koncert szórólapja.

A koncert meghallgatása.


 

2019. március 3. - I. Budafoki Evangélikus Asztalitenisz Bajnokság

Nagy számú résztvevővel zajlott le az I. Budafoki Evangélikus Asztalitenisz bajnokság március 3-án, vasárnap délután. A sok játékosra való tekintettel a selejtezők két asztalon is zajlottak, de az elődöntőre és döntőre már csak egy asztalon folytak az izgalmas mérkőzések. Nagyon vidám, izgalmas délután volt, köszönjük a résztvevőknek!

 

A alkalomról készült fényképek megtekintése.


 

2018. október 31. - Gyülekezeti központunk energetikai korszerűsítése

Végéhez ért gyülekezeti központunk energetikai korszerűsítése, melynek keretében külső hőszigetelést kapott az épület, a régi kazánt és fűtőtesteket lecseréltük valamint tisztasági festést végeztünk. A beruházás összesen 4 millió forintba került, amelyet jelentős részben az Önkormányzat támogatásából, egyházmegyei pályázati pénzekből, valamint gyülekezetünk tagjainak felajánlásaiból finanszíroztunk. Kiemelnénk Nemes Attila Zoltán szobafestő felajánlását, aki presbiter édesapja emlékére a kedvező ajánlaton túl, további 42 000 Ft összegű kedvezményt biztosított munkájára. Köszönjük a támogatásokat!

Ezzel a beruházással lezárult egy 2004-ben kezdődő építkezési folyamat, melynek keretében urnatemetővel, felújított parókiával, új gyülekezeti teremmel, irodákkal, baba-mama szobával, könyvtárral bővült gyülekezeti házunk.


 

2018. október 5-8. - A testvérgyülekezet vendégei voltunk

Hajduné Lovas Zsuzsanna evangélikus hittantanár összefoglalója

2018. október 5-én kisebb társaság indult a budafoki templom elől. Célunk a testvérgyülekezet felkeresésén kívül, az aradi emlékmű meglátogatása volt. Két autóval indultunk, és minden gond nélkül jutottunk el Aradra, ahol egy kellemes séta után elhelyeztük koszorúnkat az emlékműnél egy vers kíséretében. Kisebb megszakításokkal este 10 órára értünk Hosszúfalu-fűrészmezőre. Kajcsa László evangélikus lelkész, és a gyülekezet tagjai már vártak ránk. Rövid egyeztetés után, már a családok szerető körében töltöttük el kései vacsoránkat. Másnap már reggel vártak ránk, és kirándulással töltöttük el napunkat. Megismerkedtünk a környék magyar és szász evangélikus múltjával, hagyományaival és Brassó városával.

Vasárnap a két lelkész közös szolgálatával szőttük erősebbre a két gyülekezet kapcsolatát. Számomra ott nyert értelmet a mi templomunkban alkalmazott díszsítőelemek és az oltár elrendezése is. Mivel mind a Hosszúfalu-fűrészmező település evangélikus templomát, mind a Budafoki templomot Petrovics Pál evangélikus lelkész munkássága alatt építették, így több hasonlóságot fedeztem fel. A szószék és az oltár a barcasági csángó színes motívumaival tiszteleg Isten előtt. Budafokon ugyanezek a motívumok vannak, csupán aranyszínbe burkolva. Az oltáron lévő ige mind a két templomban ugyanaz.

Gyönyörű szokás, hogy az úrvacsora vétele után a hívők megkerülik az oltárt, és csak azután mennek a helyükre. Ennek a régi barcasági hagyománynak köszönhető, hogy a budafoki oltár mögött is el lehet menni. Én szívesen venném, ha ezt a hagyományt mi itt Magyarországon folytatnánk.

Sokkal több idő volt az úrvacsora vételnél a szentséggel való egyesülést megélni, és ebben egy kicsit elidőzni azzal, hogy az oltárt megkerülve ültünk a helyünkre. Felemelő érzés volt.

Vasárnap délután ellátogattunk az 1000 éves határhoz. Ahogy mentünk a régi határ felé, Kajcsa lelkész úr megmutatta nekünk: „Hát ez a mi Tündéroszágunk". A kellemes, de nem túl hosszú túra során legendák és történetek elevenedtek meg, havasokról, sziklákról a Lelkész úr szenvedélyes előadásában. A ház történetét, az adakozó emberek szeretetét tárta elénk a sok anekdota segítségével Kajcsa nagytiszteletű lelkész úr.

Hétfőn elbúcsúztunk, és hazafelé még meglátogattuk Vajdahunyad várát. Nagy élmény volt mind a sok kedves emberrel való ismerkedés, mind a hittársakkal az Istentisztelet élményét megélni. Örülök, hogy részt vehettem a gyülekezet e programjában. Remélem, a viszont látogatás is ilyen emlékezetes lesz.

Nagyon jó lenne, ha minél többen megfürödhetnénk Istennek e megtartó szeretetében, amely felüllíra hogy a „sors" kegyetlensége által ilyen messzire sodort bennünket egymástól a világ. Mi mégis tudunk együtt imádkozni magyarnyelven, magyarszívvel, „protestáló" hittel...

 

A alkalomról készült fényképek megtekintése.


 

2018. szeptember 9. - Konfirmáció

Hagyományainkhoz híven idén is szeptember második vasárnapján, az istentisztelet keretében került a sor a konfirmációra. Konfirmandusaink már izgatottan várták az ünnepi alkalmat. A közel egy évig tartó konfirmációi felkészítés a nagybörzsönyi táborral zárult (augusztus 21-25), ahol hitoktatóinkkal közösen készülhettek fel a vizsgára. Mind a közös havi alkalmak, mind a tábor a tudásanyag megszerzésén túl elsősorban a közösség megéléséről szólt, rengeteg élménnyel ajándékozva meg a konfirmandusokat.

A szeptember 9-i ünnepi istentiszteletünkön hét konfirmandus (köztük egy felnőtt) hagyományos fehér ruhában állt ki az ünneplő gyülekezet elé. A vizsgát követően konfirmandusaink közösen elmondták az Apostoli Hitvallást, majd Hokker Zsolt lelkész az oltár előtt kézfogással és az Úr áldásával felvette őket az Evangélikus Egyház közösségébe. Az újonnan konfirmált testvérek az igehirdetést követően az úrvacsora szentségében is részesülhettek, az istentisztelet után pedig a gyülekezet tagjai kézfogással köszöntötték őket.

Ezen az istentiszteleten emlékeztünk meg a néhány nappal korábban fiatalon elhunyt hitoktató testvérünkről, Endreffy Péterről is. Az ő emlékére lelkészünk és a gyülekezet tagjai egy-egy mécsest gyújtottak.

 

A 2018. év konfirmandiusai és a nekik választott igék:

Feinek Csenge - Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. (Mt 5,16)

Füzessy Armand - Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass az ő szavára, és ragaszkodjál hozzá. (5Móz 30,20)

Jarács Eszter - Nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére. (Rm 1,16)

Nagy Zsófia - Meg vagyok győződve arról, hogy aki bennetek elkezdte a jót, elvégzi azt a krisztus Jézus napjára. (Fil 1,6)

Schwanner Áron - Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. (2Kor 12,9)

Szepesfalvy Kornél - Aki vallást tesz rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt. (Mt 10,32)

Toperczer Dominik - Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, és amelyről vallást tettél. (1Tim 6,12)

 

A alkalomról készült fényképek megtekintése.

Videofelvétel a konfirmációról: 1. rész --- 2. rész --- 3. rész


 

2018. augusztus 12. - Gyülekezetünk önállóságának 90. évfordulója

...beoltattál közéjük, és az olajfa gyökerének éltető nedvéből részesültél. (Rm 11,17b)

Gyülekezetünk 90 évvel ezelőtt, 1928. augusztus 12-én alakult önálló missziói egyházzá. Az évfordulón ünnepi istentisztelet tartottunk, ahol Rőzse István, gyülekezetünk korábbi lelkésze (1977 és 1994 között) hirdetett igét. A liturgiai szolgálatban Solymár Gábor (gyülekezetünk lelkésze 1994 és 2012 között) és Hokker Zsolt jelenlegi lelkészünk segédkeztek, így három lelkészgeneráció is jelen volt ezen az ünnepi alkalmon. Istennek hála, a nyári időpont ellenére a gyülekezeti tagok mellett sok korábbi gyülekezeti tag és vendég is el tudott jönni az ünnepre. Az istentisztelet után emléktáblát avattunk, amire gyülekezetünk lelkészeinek és felügyelőinek neve került felvésésre. Az alkalmat szeretetvendégség zárta, ami hosszas beszélgetésekre is lehetőséget adott.

Az ünnepi igehirdetés meghallgatása.

A alkalomról készült fényképek megtekintése.

Videofelvétel az istentiszteletről: 1. rész - 2. rész

Hír és videofelvétel az eseményről a budafokteteny.hu oldalon.


 

2018. június 17. - Tanévzáró Családos Nap

Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. (1Pt 2,5)

Igazán jó hangulatban telt a 2018. évi Tanévzáró Családos Nap. A rendhagyó istentiszteleten a gyerekek is szerepet kaptak, a presbiterek verset és imádságot olvastak. Az istentisztelet után a templomkertben a gyülekezet tagjai templomot formáltak, amiről a toronyból fénykép is készült. Ezt követően elkészítettük az "élőkövek templomát": a gyülekezeti tagok tenyerükkel körülrajzolt és névvel ellátott színes lapot ragasztottak egy nagy templom formájú kartonlapra. A gyerekek gyülekezetünk logójával ellátott lufit is kaptak, de nem maradhatott el a rajzverseny eredményhirdetése sem. Bográcsban főtt finom gulyásebéd után következett a sütiverseny eredményhirdetése és a "versenyművek" elfogyasztása.

A alkalomról készült fényképek megtekintése.


 

2018. június 10. - Budai Evangélikus Egyházmegye elnökségének iktatása

Beiktatták tisztségükbe a Budai Evangélikus Egyházmegye elnökségének újonnan megválasztott esperesét, Keczkó Pál lelkészt, és Dobó György egyházmegyei felügyelőt. További részletek...


 

2018. június 2. - Gyülekezeti kirándulás

A 2018. évi gyülekezeti kirándulás első állomása Kecskemét volt. Meglátogattuk a Kecskeméti Evangélikus Templomot, ahol Hulej Enikő lelkész asszony tartott áhitatot valamint mesélt kecskeméti gyülekezet és a város történetéről. Ezt követően lehetőség nyílt egy rövid sétára Kecskemét belvárosában, majd folytattuk utunkat a Kiskunsági Nemzeti Parkba, Bugacpusztára. Itt lovaskocsikázás után érdekes csikós bemutatót tekinthettünk meg, majd a Karikás Csárdában kiadós gulyásebédet kaptunk. A kirándulás következő állomása a Kiskunhalasi Csipkemúzeum volt, ahol a kiállított csipkeköltemények megtekintése mellett meghallgathattuk a halasi csipke történetét, valamint a csipkevarrás folyamatába is betekintést nyerhettünk. Hazafele menet még útba ejtettük a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumot, ahol Kispálné dr. Lucza Ilona igazgató asszony tartott igazán részletes tárlatvezetést.


 

2018. március 24. - Egyházmegyei hittanverseny

„Az Úr az én pásztorom” (23. zsoltár) mottóval idén 27. alkalommal került megrendezésre az országos evangélikus hittanverseny, melynek témája Dávid története volt. A verseny egyházmegyei fordulójának az idei évben gyülekezetünk adott otthont. A Budai Egyházmegyében 29 csapat több mint 100 versenyzője mérhette össze tudását. A versenyt közös éneklés és áhítat előzte meg Bence Imre esperes szolgálatával. A feladatok megoldására hét állomáson összesen 2 óra állt rendelkezésre. Ebédre a gyerekeket (és kísérőiket) pizzával és süteménnyel vendégeltük meg. Az esemény közös zenéléssel és énekléssel, valamint az eredményhirdetéssel zárult. Gyülekezetünk csapatai az 1-2. és a 3-4. évfolyamon a harmadik helyet, az 5-6. évfolyamon a negyedik helyet, a 7-8. évfolyamon pedig a második helyet szerezték meg.

A remek szereplésért minden versenyzőnknek és felkészítőiknek gratulálunk, a gyülekezetünk tagjainak pedig köszönjük a verseny színvonalas lebonyolításához nyújtott segítséget


 


Istentisztelet: vasárnap 10 órakor